PROJEKT "UČÍME NOVĚ 2"
(Experimentální učebna společenskovědních předmětů CZ1.07/1.1.10/03.0012)

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Projekt navazuje na realizovaný projekt OP VK "Učíme nově", který ukázal jako vhodné a potřebné zabývat se otázkou specializované učebny pro výuku společenskovědních předmětů. Ta umožňuje rozvíjet mezipředmětové vztahy při respektování základních požadavků na rozvoj klíčových kompetencí. Žáci jsou vedeni, aby aktivně získávali informace, tyto zpracovali a dovedli je adekvátním způsobem prezentovat.

S realizací projektu jsme začali 1.3.2011 a bude ukončen 30.6.2012.

 

Ke stažení informace o projektu (soubor ve formátu DOC - 302 kB)

 

 

 

SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, tel.: 382 212 895