Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 – základní informace

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

najdete zde (pdf)

 Pokud jsi  uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami  nebo si se vzdělával dlouhodobě v zahraničí, máš nárok na  úpravu podmínek přijímacího řízení.

 
 
Přihláška ke stažení - učební a studijní obory  
                                  - pro nástavbové studium