Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 – základní informace

Výsledky 3. kola pro tříleté učební obory

Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku do třetího kola byli přijati. Zápisový lístek je nutno odevzdat do 23.8.2023.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro maturitní obory

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory.Počty volných míst najdete v tabulce. Přihlášku je nutno podat do 9. srpna 2023.

Vyhlášení 3. kola pro tříleté učební obory

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro tříleté učební obory. Počty volných míst najdete v tabulce. Přihlášku je nutno podat do 9. srpna 2023.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro maturitní obory

Autotronik - byli přijati všichni uchazeči
Provoz a ekonomika dopravy - výsledková listina
Dřevařská a nábytkářská výroba - byli přijati všichni uchazeči
Stavební provoz - výsledková listina
Podnikání - výsledková listina

Zápisový lístek nutno odevzdat do 29.6.2023.

Uchazeči o nástavbové studium potvrdí zájem studovat na studijním oddělení u pí. Berendové.

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Ve druhém kole přijímacího řízení pro tříleté učební obory byli přijati všichni uchazeči kteří si podali přihlášku.

Zápisový lístek na zvolený obor je nutno odevzdat do 16.6.2023.

2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory. Termín odevzdání přihlášky je do 1.6.2023.

Přehled volných míst v oborech vzdělání.

2. kolo přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro tříleté učební obory. Termín odevzdání přihlášky je do 1.6.2023.

Přehled volných míst v oborech vzdělání.

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory

výsledky maturitních oborů

Žáci, kteří byli přijati na obor Autotronik a Provoz a ekonomika dopravy, odevzdají zápisové lístky do 17.5.2023.

Výsledky přijímacího řízení pro tříleté učební obory

výsledky oborů typu H

výsledky oborů typu E

Informace pro přijaté žáky - Zápisové lístky je potřeba odevzdat do 9.5.2023

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

najdete zde (pdf)

 Pokud jsi  uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami  nebo si se vzdělával dlouhodobě v zahraničí, máš nárok na  úpravu podmínek přijímacího řízení.

 
 
Přihláška ke stažení - učební a studijní obory  
                                  - pro nástavbové studium