Aktuálně:

2. kolo přijímacího řízení pro 3-leté obory (vyjma oboru instalatér)

byli přijati všichni uchazeči, kromě jedné uchazečky na obor zedník

Do 1.7.2019 nutno dodat zápisový lístek.

2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory

přijímací zkoušky úspěšně vykonali všichni, kteří se dostavili. Účastníci přijímací zkoušky byli přijati.

Do 1.7.2019 nutno dodat zápisový lístek.

 

1.7.2019 bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení.