Maturitní a Závěrečné zkoušky  - školní rok 2021 - 2022

Závěrečné zkoušky-září 2022:      písemná zkouška – 2.9.2022

                                                                praktická zkouška – 5.-9.9.2022

                                                                ústní zkouška – 16.9.2022

 

Žák, který neuspěl u jedné nebo více částí ZZ má právo vykonat opravnou zkoušku. Povinností žáka je oznámit úmysl vykonat opravnou zkoušku v termínu, který je pro vykonání opravných zkoušek určen ředitelem školy. První termín opravných zkoušek (září) je shodný s prvním termínem ZZ žáků, kteří nebyli připuštěni k ZZ v prvním termínu červnu.

Organizace závěrečných zkoušek šk. rok 2021/2022

Organizace maturitních zkoušek šk. rok 2021/22

Termíny společné části maturitní zkoušky šk. rok 2021/22

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení zkoušek profilové části MZ – cizí jazyky – ústní zkouška - šk. r. 2021/2022

Kritéria hodnocení písemné a ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka ve školním roce 2021/2022

Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury pro školní rok 2021/2022

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2021/2022

Ustanovení pro konání písemných prací z českého jazyka a literatury pro školní rok 2021/2022

Anglický jazyk maturitní témata pro školní rok 2021/2022

Německý jazyk maturitní témata pro školní rok 2021/2022

 

 

Témata k ústní maturitní zkoušce - profilová část - odborné předměty

třída AT4 - Autotronik

třída ED4 - Doprava a přeprava

třída POD2 - Podnikání

třída SD2 - Stavební provoz

třída SD2 - Dřevařská výroba