Základní informace o projektu

„Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“

 

Projekt „Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“ (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009394) byl předložen v rámci 100. výzvy Operačního programu životní prostředí v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 5 250 958 Kč, z toho způsobilé náklady 5 197 822 Kč, byla přiznána dotace ve výši 40 % způsobilých výdajů, tj. 2 079 128,80 Kč.

 

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace je stanoveno na 1. 7. 2020. Ukončení se předpokládá dne 31. 8. 2020.

 

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy B Domova mládeže v Písku, nacházejícího se na adrese Budějovická 1665, 397 01 Písek. V rámci projektu dojde k zateplení obvodových stěn budovy a stropu půdy. Po realizaci projektu dojde k úspoře celkové energie o 49,51 % oproti původnímu stavu.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické efektivity budovy. Splněním tohoto cíle dojde též splněním dílčích cílů projektu, kterými jsou:

- snížení nákladů na provoz budovy,

- snížení emisí skleníkových plynů,

- snížení negativního vlivu na životní prostředí,

- oživení vzhledu objektu.

 

Celková úspora spotřeby energie v důsledku projektu bude 538,301 GJ/rok.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

 

 

Základní informace o projektu

„5.1a Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“

 

Projekt „5.1a Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“ (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009383) byl předložen v rámci 100. výzvy Operačního programu životní prostředí v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 7 733 971 Kč, z toho způsobilé náklady 5 914 805 Kč, byla přiznána dotace ve výši 35 % způsobilých výdajů, tj. 2 070 181,75 Kč.

 

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace je stanoveno na 1. 5. 2020. Ukončení se předpokládá dne 30. 9. 2020.

 

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy SOŠ a SOU Písek nacházejícího se na adrese Na Spravedlnosti 741, 397 01 Písek. V rámci projektu "5.1a Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek" dojde k zateplení obvodových zdí, výměně oken v suterénu a zateplení stropu nad 1. poschodím. Po realizaci projektu dojde k celkové úspoře energie o 49,35 %.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické efektivity budovy. Splněním tohoto cíle dojde též splněním dílčích cílů projektu, kterými jsou:

- snížení nákladů na provoz budovy,

- snížení vlivu na životní prostředí,

- zkvalitnění podmínek pro vzdělávání dětí a mládeže,

- oživení vzhledu objektu.

 

Celková úspora spotřeby energie v důsledku projektu bude 389,700 GJ/rok.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

Základní informace o projektu

„5.1b Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“

 

Projekt „5.1b Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“ (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009382) byl předložen v rámci 100. výzvy Operačního programu životní prostředí v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 1 674 006 Kč, z toho způsobilé náklady 1 674 006 Kč, byla přiznána dotace ve výši 35 % způsobilých výdajů, tj. 1 171 804,20 Kč.

 

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace je stanoveno na 1. 5. 2020. Ukončení se předpokládá dne 30. 9. 2020.

 

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy SOŠ a SOU Písek nacházejícího se na adrese Na Spravedlnosti 741, 397 01 Písek. V rámci projektu "5.1b Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek" dojde k instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Po realizaci projektu dojde k celkové úspoře energie o 9,80 %.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické efektivity budovy. Splněním tohoto cíle dojde též splněním dílčích cílů projektu, kterými jsou:

- snížení nákladů na provoz budovy,

- snížení vlivu na životní prostředí,

- zajištění soustavného přísunu čerstvého vzduchu do objektu,

- zkvalitnění podmínek pro vzdělávání dětí a mládeže.

 

Celková úspora spotřeby energie v důsledku projektu bude 39,200 GJ/rok.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.