Škola SOŠ a SOU Písek nabízí čtyřleté studijní obory zakončené maturitou a dále tříleté učební obory. Všechny nabízené obory jsme přehledně vypsali v přehledu oborů. Poskytujeme také možnost nástavbového studia. Nástavbu mohou žáci studovat dva roky při denním studiu nebo tři roky dálkově.

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou

  • Provoz a ekonomika dopravy je zaměřen pro práci v oblasti logistiky, dopravy a přepravy, zasílatelských služeb, ekonomiky a podnikání.
  • Autotronik je zaměřen na opravu, diagnostiku a údržbu motorových vozidel.

Tříleté učební obory s výučním listem

  • Službové zaměření nabízí vyučení v oborech kuchař, číšník, prodavač, cukrář nebo ošetřovatel
  • Stavební zaměření v oborech zedník, tesař, instalatér a klempíř
  • Technické obory jsou obor Truhlář se zaměrením na výrobu nábytku nebo dřevěné konstrukce, nově i na obsluhu CNC strojů a obor Automechanik.

Pro uvedené obory poskytujeme dále možnost nástavbového studia dvouletého v denní formě, nebo tříletého ve formě dálkové.

Odborný výcvik zajišťujeme na vlastních pracovištích SOŠ a SOU nebo na smluvních pracovištích u firem a podnikatelů na Písecku i Strakonicku

Samozřejmostí je zajištění každodenního stravování a možnost ubytování na domově mládeže

Virtuální prohlídka školy

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - hlavní budova a vedení školy

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - tř. Národní svobody 28/19

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - ul. Na Spravedlnosti 741/22 - teoretická výuka, OV obor Cukrář

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - středisko odborného výcviku, Samoty 2124 - stavební obory, automobilní obory, obor Truhlář