Modernizace technologického vybavení odborného výcviku technických oborů SOŠ a SOU Písek      CZ.1.14/2.4.00/19.02568

 

Název operačního programu: ROP NUTS II Jihozápad

Číslo operačního programu: CZ.1.14

Název prioritní osy: Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Číslo prioritní osy: 14.2

Číslo oblasti podpory: 14.2.4

Název oblasti podpory: Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

 

Projekt svým obsahem řeší zvýšení kvality výuky technických oborů na SOŠ a SOU Písek realizací modernizace technologického vybavení na úseku odborného výcviku automobilních a dřevozpracujících oborů. Součástí řešení je vytvoření vzorových provozů určených pro odborné vzdělávání žáků školy. Odborný výcvik v technických oborech je realizován v samostatných školních dílnách, které rozsahem vybavení odpovídají středně velkému autoservisu a středně velkému truhlářskému provozu.

V oblasti AUTO je potřebné vytvořit prostorové podmínky pro instalaci technického vybavení a souvisejících technologií v rozsahu řešeném v projektu. Prostorové potřeby budou v projektu řešeny přístavbou nové samostatné dílny, kde bude instalována technika. Pro instalaci další části technologického vybavení bude využitá stávající dílna pro přípravu v oboru Autotronik. Cílem projektu je vybavení dílen odborného výcviku v oborech AUTO diagnostickou technikou na současnou technickou úroveň zařízení, jedná se o kompletní propojení diagnostiky vozidel a analýz závad s napojením na servis.

V oblasti DŘEVO je záměr využít prostor výrobní haly, která byla částečně rekonstruována a zprovozněna v roce 2011. Zde nejsou potřebné velké stavební úpravy pro umístnění technologických zařízení, bude pouze nutné zajistit částečné rozdělení současné dílny za účelem oddělení funkčního celku řešeného projektem. Cílem je vytvoření vzorového truhlářského provozu z hlediska aplikace současných technologií - CNC strojní vybavení (na rozdíl od jiných krajů v ČR není toto strojní vybavení v Jihočeském kraji na žádné škole).


Spoluúčast Evropské unie - 85 % nákladů projektu – 8 498 350 Kč

celkové náklady projektu  9 998 060 Kč


Realizace projektu: 1.2.2012 až 31.12.2013.

eulogo-rop1

 

Ke stažení: leták s informacemi o projektu (pdf 128 kB)