Pokoje ve dvou ubytovacích budovách jsou uspořádány do buněk, které tvoří dvou a třílůžkový pokoj se společným WC a koupelnou. Pokoje jsou moderně vybaveny. Žáci jsou v domově mládeže ubytováni po celý týden kromě svátků, víkendů a prázdnin. Provoz domova mládeže začíná v neděli v 18.00 hodin a končí v pátek v 15.00 hodin. Kromě ubytovacích prostor mají žáci a studenti k dispozici klubovny, herny a další zařízení pro volný čas.

 dvouluzkovy  triluzkovy                                                                                           

Vybavení pro volný čas
Domov mládeže disponuje širokou nabídkou prostor, vybavení a organizovaných nebo spontánních činností pro hodnotné využití volného času žáků a studentů. K využití se nabízí:

 • venkovní hřiště s umělým povrchem s ping-pongovými stoly a ohništěm u budovy B
 • venkovní areál s ping-pongovými stoly u budovy A
 • dvě fitcentra
 • cvičebna pro dívky s posilovacími stroji, TV a DVD přehrávačem
 • dvě herny se stolními fotbaly
 • klubovna s kulečníkem
 • hudebny s akustickými a elektronickými nástroji
 • žákovská knihovna
 • klubovny s TV a domácím kinem
 • střelnice se vzduchovými a optickými zbraněmi
 • divadelní sálek
 • dvě čajové kuchyňky
 • relaxační místnost
 • od 1. 9. 2022 je umožněno WiFi připojení v obou budovách A a B

fitcentrumklubovnahudebna budova Akulecnik

 

Zájmová činnost
Kromě spontánních aktivit si mohou žáci a studenti vybrat z nabídky zájmových kroužků:

 • výtvarný
 • dramatický
 • střelecký
 • hudební 
 • sportovní
 • florbal a volejbal
 • gastronomický
 • společenských her
 • tvořivá dílna a vitráže Tiffany