Dětský den 1. 6. 2023

,,Pohádková parta“ spolu s vychovateli Bc. Kotšmídovou, p. Horákovou a Ing. Franců navštívili dopoledne děti v MŠ Logry a v odpoledních hodinách potěšili svým programem žáky školní družiny ZŠ E.Beneše.

dendeti1   dendeti2   dendeti3

Tvořivá dílna – květen 2023

V zájmovém kroužku Tvořivá dílna pod vedením vychovatelek p. Strakové a p. Bardové žáci vyráběli několik krmítek pro ptactvo. Krmítka jsme rozmístili v parčíku u našeho domova. Dalším naším nápadem bylo podívat se do přírody a přinést byliny na výrobu domácího sirupu.

td1   td3   td2

Beseda ,,Filipovo cestování po světě“

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 v 1. klubovně budovy A proběhla beseda na téma Filipovo cestování. Filip v 10 – ti letech absolvoval první let letadlem a navštívil Dánsko. V průběhu dalších 6 – ti let navštívil 23 zemí. Seznámil chlapce s místy, které navštívil a odpovídal na jejich dotazy. Beseda měla úspěch, Filip byl odměněn velkým potleskem.

Filipovo cestovn 1  Filipovo cestovn 4

Kynologická a sokolnická přednáška dne 26.4. 2023

V letošním roce jsme opět přivítali pozvání od VOŠL a SLŠ v Písku, kde si pro nás připravili kynologickou a sokolnickou přednášku s ukázkami. Ukázka byla spojena s výcvikem psů a letovým předvedením dravce a zavoláním dravce na ruku.

 sls  sls1

Tvořivá dílna - březen 2023

V uplynulých dnech žáci DM vytvářeli výrobky s jarní tématikou, jako jsou např. ptačí budky, věnce z březového proutí, malování na skleničky a v neposlední řadě pečení velikonočního beránka a cukroví. Žáci tak kreativně zapojovali své nápady do povedených výrobků.

 tvořivá dílna  tv  tv  tv

Rybářský zážitek

Žák 1. ročniku SPŠ si připravil pro ostatní žáky besedu s prezentací o rybaření ve Španělsku. Beseda se konala 31. 1. 2023 v klubovně budovy A od 20. 00 hodin.

Rybaření probíhalo od 23. 9. do 2. 10. 2022 poblíž města Zaragoza na řece Ebro ve Španělsku. Největším úlovkem byl sumec cca 130 cm. Beseda měla velký úspěch, zúčastnila se celá VS. Jakub byl odměněn obrovským potleskem.

 akce ryb

Beseda s policistou - 26. 1. 2023

Policista žáky seznámil s prací policisty Zásahové jednotky Jihočeského kraje a s prací policejního potápěče. Obeznámil je s nebezpečným pohybem po zamrzlé vodní hladině, jak předcházet nebezpečným situacím při bruslení a jak postupovat, když k nějaké nehodě dojde. Poučil žáky, jak se mají chovat v případě aktivního střelce ve škole, nebo když se ocitnou v nebezpečné situaci na ulici, kdy jsou v bezprostředním ohrožení života. Dal jim také krátkou přednášku o první pomoci v případě úrazu.

Konec besedy patřil dotazům ze strany žáků a nechal jim vyzkoušet si zásahovou výzbroj.​

 akce policieakce policie1akce policie2