Informace ohledně plateb za ubytování ve školním roce 2022-2023 pro žáky ukončující pobyt v DM (výuční list, maturita) - za měsíc květen, červen 2023:

Pokud žák bude v daném měsíci v DM do 10 nocí, bude se mu za měsíc účtovat částka 700,- Kč.
Pokud žák bude 11 a více nocí, účtujeme 1400,- Kč.
Platby budou probíhat prostřednictvím inkas zpětně.

Ceny a způsob úhrady

Cena za ubytování pro nový školní rok 2023-2024  činí 1 400,- Kč za měsíc ( žáci ,,ob týden" 700,- Kč).
Úhrada za ubytování a stravování probíhá prostřednictvím inkas zpětně, tzn. že je inkasována aktuální částka za předcházející měsíc, která odpovídá rozsahu odebraných služeb žákem či studentem.
Veškeré nahlášené změny v ubytování žáka, studenta v DM se projeví až od následujícího měsíce.