Středisko odborného výcviku OP500:

Středisko odborného výcviku OP 500 se nachází v našem areálu Samoty. Pro svá budoucí povolání se zde připravují obory instalatérů, truhlářů, tesařů, klempířů, zedníků a montérů suchých staveb.

 

Obor instalatér – v prvním  ročníku žáci získávají dovednosti v ruční kovo dílně a osvojují si základy řemesla a práce s materiálem. V druhém a třetím ročníku čerpají praktické zkušenosti z činnosti u řady soukromých firem, se kterými spolupracujeme již řadu let. Během studia absolvují žáci kurzy potřebné pro své povolání. Jedná se o svařování plastů, pájení mědi a svařování plamenem. Na tyto kurzy získají potřebná osvědčení. Žáci se také zúčastňují řady soutěží, ze kterých většinou neodcházejí bez medailového umístění.

 

Obor truhlář – v prvním ročníku žáci získávají zkušenosti s ručním obráběním dřeva, které i v dnešní přetechnizované době tvoří nedílný základ poctivého řemesla. V dalších ročnících se seznamují s prací na dřevoobráběcích strojích a využívají moderní vybavení našich dílen při práci na aktuálních zakázkách. Náš strojový park  obsahuje stroje osvědčené klasické konstrukce i moderní techniku. Např. formátovací pila SCM, širokopásová bruska HOUFEK, dýhovací lis GRIGGIO a další.

 

Obor tesař – je jedním z tradičních řemesel, které lidskou společnost provází od nepaměti a jehož význam ani v dnešní době zdaleka neklesá. Žáci se učí nejprve základům řemesla v ruční dílně a následně si osvojují pracovní postupy při výrobě tesařských konstrukcí. Moderní vybavení našich dílen je samozřejmou záležitostí.  Záběr tohoto oboru je velmi široký. Zahradním nábytkem počínaje a krovy konče. Žáci se postupně seznámí se všemi zákonitostmi krásného řemesla.

 

Obor zedník – žáci získávají cenné zkušenosti  při stavebních úpravách budov či přímo na stavbách pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku. Učí se pracovat s tradičními stavebními materiály i využívat moderní technologie ve stavebnictví.

 

Obor montér suchých staveb – tento moderní stavební obor využívá prostory našeho střediska v ulici Na Spravedlnosti. V učeně vybavené dataprojektorem  se žáci dozví vše o využívaných materiálech a technologických postupech a následně si mohou znalosti vyzkoušet v sousední praktické dílně. Své zkušenosti pak rozvíjí během řady zakázek, které naše středisko realizuje od návrhu až po dokončení.