střediska

Středisko odborného výcviku OP 360

Středisko odborného výcviku je umístěno v ulici Národní svobody v jednotném areálu společně s třídami pro teoretickou výuku. Obory na tomto středisku jsou určeny převážně pro žáky se specifickými poruchami učení, vzhledem k atraktivitě některých oborů ale i ostatním. Každý obor má samostatné výukové prostory. Ruční dílna oboru aranžér navíc sousedí s prodejnou, ve které jsou výrobky ihned nabízeny a v hojné míře prodávány.

Žáci oboru zednické práce mohou trénovat svoji zručnost v rozlehlé kryté hale i  na řadě zakázek pro veřejnost. Podobně žáci v oboru malířské práce.

Zámečnické dílny jsou vybaveny pro výuku ručního zpracování kovů i pro základní strojní kovoobrábění. Žáci mají k dispozici i výheň pro výuku základů kovářských prací.

Obor kuchařské práce využívá vybavenou kuchyni a ve vyšším ročníku se žáci zaučují i v provozu kuchyně školní restaurace.

Středisko odborného výcviku OP800:

Středisko OP 800 připravuje pro budoucí povolání obory kuchař, cukrář, kuchař - číšník, číšník - servírka a prodavač. Žáci mají k přípravě pro své budoucí povolání k dispozici moderně vybavenou teplou i studenou kuchyni společně s velmi příjemně zařízenou restaurací. Odbývá se zde pravidelné školní stravování i řada akcí  - svatby, večírky, rodinné oslavy, rauty, atd. Naše prodejna v budově školy slouží k občerstvení žáků i jako středisko odborného výcviku pro obor prodavač. Využívá mimo jiné řadu výrobků ze studené kuchyně.

Obor cukrář využívá vybavenou cukrářskou dílnu na středisku v ulici Na Spravedlnosti. Výrobky jsou dodávány do školní prodejny.

Mnoho žáků také vykonává odborný výcvik u celé řady našich smluvních partnerů v soukromých provozovnách v Písku i v okolí.

Středisko odborného výcviku OP 600

Středisko OP 600 se nachází ve Strakonicích. Žáci z tohoto regionu mohou absolvovat odborný výcvik v oborech  truhlář, tesař, instalatér a klempíř a plně tak využít skvěle vybavené školy pro teoretické vzdělání v Písku a výuku odborného výcviku v místě bydliště. Systém ubytování v našem domově mládeže umožňuje samozřejmě ubytování ob týden. Budova střediska se nachází v prostoru areálu JIHOSPOL a je přístupná i z ulice Raisova.

Středisko odborného výcviku OP 700

Středisko odborného výcviku OP 700 se nachází v našem areálu Samoty. Pro svá budoucí povolání se zde připravují žáci oboru automechanik a studenti maturitního oboru autotronik.

Moderně vybavené dílny přispívají k výchově odborníků a specialistů ve svém oboru. Současné trendy v autoopravárenství musí reagovat na rychlý vývoj techniky a zvláště maturitní obor autotronik je zaměřen na diagnostiku závad a práci s elektronickými zařízeními v moderních automobilech.

V ruční dílně se žáci učí základům řemesla a práce s kovy, dále je zde řada specializovaných dílen – např. měření emisí, zjišťování závad (diagnostické zařízení KTS), pneuservis, brzdové válce, oprava klimatizací, oprava motorů (k dispozici série motorů Škoda) a řada dalších.

Středisko odborného výcviku OP500:

Středisko odborného výcviku OP 500 se nachází v našem areálu Samoty. Pro svá budoucí povolání se zde připravují obory instalatérů, truhlářů, tesařů, klempířů, zedníků a montérů suchých staveb.

 

Obor instalatér – v prvním  ročníku žáci získávají dovednosti v ruční kovo dílně a osvojují si základy řemesla a práce s materiálem. V druhém a třetím ročníku čerpají praktické zkušenosti z činnosti u řady soukromých firem, se kterými spolupracujeme již řadu let. Během studia absolvují žáci kurzy potřebné pro své povolání. Jedná se o svařování plastů, pájení mědi a svařování plamenem. Na tyto kurzy získají potřebná osvědčení. Žáci se také zúčastňují řady soutěží, ze kterých většinou neodcházejí bez medailového umístění.

 

Obor truhlář – v prvním ročníku žáci získávají zkušenosti s ručním obráběním dřeva, které i v dnešní přetechnizované době tvoří nedílný základ poctivého řemesla. V dalších ročnících se seznamují s prací na dřevoobráběcích strojích a využívají moderní vybavení našich dílen při práci na aktuálních zakázkách. Náš strojový park  obsahuje stroje osvědčené klasické konstrukce i moderní techniku. Např. formátovací pila SCM, širokopásová bruska HOUFEK, dýhovací lis GRIGGIO a další.

 

Obor tesař – je jedním z tradičních řemesel, které lidskou společnost provází od nepaměti a jehož význam ani v dnešní době zdaleka neklesá. Žáci se učí nejprve základům řemesla v ruční dílně a následně si osvojují pracovní postupy při výrobě tesařských konstrukcí. Moderní vybavení našich dílen je samozřejmou záležitostí.  Záběr tohoto oboru je velmi široký. Zahradním nábytkem počínaje a krovy konče. Žáci se postupně seznámí se všemi zákonitostmi krásného řemesla.

 

Obor zedník – žáci získávají cenné zkušenosti  při stavebních úpravách budov či přímo na stavbách pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku. Učí se pracovat s tradičními stavebními materiály i využívat moderní technologie ve stavebnictví.

 

Obor montér suchých staveb – tento moderní stavební obor využívá prostory našeho střediska v ulici Na Spravedlnosti. V učeně vybavené dataprojektorem  se žáci dozví vše o využívaných materiálech a technologických postupech a následně si mohou znalosti vyzkoušet v sousední praktické dílně. Své zkušenosti pak rozvíjí během řady zakázek, které naše středisko realizuje od návrhu až po dokončení.