Středisko odborného výcviku OP 360

Středisko odborného výcviku je umístěno v ulici Národní svobody v jednotném areálu společně s třídami pro teoretickou výuku. Obory na tomto středisku jsou určeny převážně pro žáky se specifickými poruchami učení, vzhledem k atraktivitě některých oborů ale i ostatním. Každý obor má samostatné výukové prostory. Ruční dílna oboru aranžér navíc sousedí s prodejnou, ve které jsou výrobky ihned nabízeny a v hojné míře prodávány.

Žáci oboru zednické práce mohou trénovat svoji zručnost v rozlehlé kryté hale i  na řadě zakázek pro veřejnost. Podobně žáci v oboru malířské práce.

Zámečnické dílny jsou vybaveny pro výuku ručního zpracování kovů i pro základní strojní kovoobrábění. Žáci mají k dispozici i výheň pro výuku základů kovářských prací.

Obor kuchařské práce využívá vybavenou kuchyni a ve vyšším ročníku se žáci zaučují i v provozu kuchyně školní restaurace.