Středisko odborného výcviku OP800:

Středisko OP 800 připravuje pro budoucí povolání obory kuchař, cukrář, kuchař - číšník, číšník - servírka a prodavač. Žáci mají k přípravě pro své budoucí povolání k dispozici moderně vybavenou teplou i studenou kuchyni společně s velmi příjemně zařízenou restaurací. Odbývá se zde pravidelné školní stravování i řada akcí  - svatby, večírky, rodinné oslavy, rauty, atd. Naše prodejna v budově školy slouží k občerstvení žáků i jako středisko odborného výcviku pro obor prodavač. Využívá mimo jiné řadu výrobků ze studené kuchyně.

Obor cukrář využívá vybavenou cukrářskou dílnu na středisku v ulici Na Spravedlnosti. Výrobky jsou dodávány do školní prodejny.

Mnoho žáků také vykonává odborný výcvik u celé řady našich smluvních partnerů v soukromých provozovnách v Písku i v okolí.