Projekty

Questions for new users of Joomla!

Základní informace o projektu

„Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“

 

Projekt „Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“ (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009394) byl předložen v rámci 100. výzvy Operačního programu životní prostředí v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 5 250 958 Kč, z toho způsobilé náklady 5 197 822 Kč, byla přiznána dotace ve výši 40 % způsobilých výdajů, tj. 2 079 128,80 Kč.

 

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace je stanoveno na 1. 7. 2020. Ukončení se předpokládá dne 31. 8. 2020.

 

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy B Domova mládeže v Písku, nacházejícího se na adrese Budějovická 1665, 397 01 Písek. V rámci projektu dojde k zateplení obvodových stěn budovy a stropu půdy. Po realizaci projektu dojde k úspoře celkové energie o 49,51 % oproti původnímu stavu.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické efektivity budovy. Splněním tohoto cíle dojde též splněním dílčích cílů projektu, kterými jsou:

- snížení nákladů na provoz budovy,

- snížení emisí skleníkových plynů,

- snížení negativního vlivu na životní prostředí,

- oživení vzhledu objektu.

 

Celková úspora spotřeby energie v důsledku projektu bude 538,301 GJ/rok.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

 

 

Základní informace o projektu

„5.1a Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“

 

Projekt „5.1a Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“ (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009383) byl předložen v rámci 100. výzvy Operačního programu životní prostředí v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 7 733 971 Kč, z toho způsobilé náklady 5 914 805 Kč, byla přiznána dotace ve výši 35 % způsobilých výdajů, tj. 2 070 181,75 Kč.

 

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace je stanoveno na 1. 5. 2020. Ukončení se předpokládá dne 30. 9. 2020.

 

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy SOŠ a SOU Písek nacházejícího se na adrese Na Spravedlnosti 741, 397 01 Písek. V rámci projektu "5.1a Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek" dojde k zateplení obvodových zdí, výměně oken v suterénu a zateplení stropu nad 1. poschodím. Po realizaci projektu dojde k celkové úspoře energie o 49,35 %.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické efektivity budovy. Splněním tohoto cíle dojde též splněním dílčích cílů projektu, kterými jsou:

- snížení nákladů na provoz budovy,

- snížení vlivu na životní prostředí,

- zkvalitnění podmínek pro vzdělávání dětí a mládeže,

- oživení vzhledu objektu.

 

Celková úspora spotřeby energie v důsledku projektu bude 389,700 GJ/rok.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

Základní informace o projektu

„5.1b Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“

 

Projekt „5.1b Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek“ (CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009382) byl předložen v rámci 100. výzvy Operačního programu životní prostředí v prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

 

Projektu, jehož celkové náklady činí 1 674 006 Kč, z toho způsobilé náklady 1 674 006 Kč, byla přiznána dotace ve výši 35 % způsobilých výdajů, tj. 1 171 804,20 Kč.

 

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace je stanoveno na 1. 5. 2020. Ukončení se předpokládá dne 30. 9. 2020.

 

Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy SOŠ a SOU Písek nacházejícího se na adrese Na Spravedlnosti 741, 397 01 Písek. V rámci projektu "5.1b Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek" dojde k instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Po realizaci projektu dojde k celkové úspoře energie o 9,80 %.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení energetické efektivity budovy. Splněním tohoto cíle dojde též splněním dílčích cílů projektu, kterými jsou:

- snížení nákladů na provoz budovy,

- snížení vlivu na životní prostředí,

- zajištění soustavného přísunu čerstvého vzduchu do objektu,

- zkvalitnění podmínek pro vzdělávání dětí a mládeže.

 

Celková úspora spotřeby energie v důsledku projektu bude 39,200 GJ/rok.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

Realizované granty Jihočeského kraje

 

Projekt Spolupráce českých a německých studentů oboru truhlář

(reg. číslo 415-05-002/19) více informací zde

PROJEKT "UČÍME NOVĚ 2"
(Experimentální učebna společenskovědních předmětů CZ1.07/1.1.10/03.0012)

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Projekt navazuje na realizovaný projekt OP VK "Učíme nově", který ukázal jako vhodné a potřebné zabývat se otázkou specializované učebny pro výuku společenskovědních předmětů. Ta umožňuje rozvíjet mezipředmětové vztahy při respektování základních požadavků na rozvoj klíčových kompetencí. Žáci jsou vedeni, aby aktivně získávali informace, tyto zpracovali a dovedli je adekvátním způsobem prezentovat.

S realizací projektu jsme začali 1.3.2011 a bude ukončen 30.6.2012.

 

Ke stažení informace o projektu (soubor ve formátu DOC - 302 kB)

 

 

 

SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, tel.: 382 212 895

PROJEKT "Rovný přístup vzdělávání"
(Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek CZ.1.07/1.2.06/03.0011)

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Projekt svým obsahem řeší zajištění nových přístupů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, žáků sociálně znevýhodněných). Projekt reaguje na potřebu systémového řešení situace, kdy se neustále zvyšuje počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výstupy projektu budou převážně využity při přípravě žáků ve speciálním vzdělávání v oborech typu E a pro žáky integrované v běžných třídách.

Realizace projektu od 1.3.2011 do 30.6.2012.

 

Ke stažení - ukázky výukových materiálů:

zdění (soubor ve formátu PDF)

polévky (soubor ve formátu PDF)

jednotky délky (soubor ve formátu PDF)

informace o projektu (soubor ve formátu DOC - 306 kB)

 

V případě zájmu o výukové materiály vytvořené v projektu kontaktujte:

Ing. Zdeněk Kalinovský, tel.: 603 929 826, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, tel.: 382 212 895

PROJEKT Podpora firem při přípravě učňů

Projekt je financován z grantového programu Jihočeského kraje.

Cílem projektu je zlepšení podmínek v oblasti praktické výuky žáků stavebních oborů spoluprací se stavebními firmami píseckého regionu.

V současné době jsou do projektu zapojeny firmy:

Kočí a.s. - pro obory Zedník a Tesař
VRBKA střechy s.r.o. - pro obor Klempíř

V rámci projektu proběhla specializovaná školení (práce s řetězovou pilou, školení lešenářů), která zvýšila odbornou způsobilost žáků.

Ke stažení informace o projektu (soubor ve formátu DOC - 160 kB)

 

 

SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, tel.: 382 212 895