Úřední hodiny

pondělí, středa 9:00 - 12:00 hod.

Jednotné přijímací zkoušky

na maturitní obory se konají 8.6.2020.

Matematika - 8:30 hod. - test trvá 85 minut

Český jazyk - 10:55 hod. - test trvá 70 minut

Termín odevzdání zápisového lístku u čtyřletých oborů a nástavbového studia je nejpozději 23. 6. 2020 (§ 19 zákona č. 135/2020 Sb.)

Další podrobnosti najdete v sekci Přijímací řízení

cukrář

29-54-H/01 - Cukrář

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pro chlapce i dívky
Ukončen devátý ročník ZŠ
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: Podnikatelé v oboru

 

Stručný popis oboru (učební plán):

Zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy mělněním, mixováním, třením, vařením a šleháním. Zhotovování cukrářských polotovarů, korpusů, hotových výrobků, moučníků a zmrzlin tvarováním, pečením, smažením, vařením, plněním, poléváním, krájením a zdobením včetně jejich umělecky výtvarného zpracování. Obsluha a seřizování strojních mechanizačních a technologických zařízení. Kontrola a vyhodnocování technologického procesu s cílem zabezpečení optimální kvality výrobku.Dále je absolvent schopen samostatně navrhovat netradiční druhy výrobků včetně výrobní dokumentace. Umí připravovat všechny druhy zmrzlin a restauračních moučníků. Je schopen operativně řídit celý technologický proces, určovat správnou konzistenci těst, vyzrálost hmot, hodnotit a odstraňovat chyby. Rámcově je seznámen s technikou prodeje a technikou administrativy. V každodenní činnosti dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

 

Absolvent učebního oboru ovládá tyto pracovní činnosti :

  • Příjem surovin - jejich uskladnění
  • Příprava surovin pro zpracování, propočet spotřeby podle receptur
  • Příprava cukrářského těsta, náplně a hmoty
  • Ovládání a regulování technologických strojů cukrářské výroby - jejich čištění a údržba
  • Sanitace pracoviště
  • Manipulování se surovinami, polotovary a hotovými výrobky
  • Expediční práce