Úřední hodiny

pondělí, středa 9:00 - 12:00 hod.

Jednotné přijímací zkoušky

na maturitní obory se konají 8.6.2020.

Matematika - 8:30 hod. - test trvá 85 minut

Český jazyk - 10:55 hod. - test trvá 70 minut

Termín odevzdání zápisového lístku u čtyřletých oborů a nástavbového studia je nejpozději 23. 6. 2020 (§ 19 zákona č. 135/2020 Sb.)

Další podrobnosti najdete v sekci Přijímací řízení

instalater

36-52-H/01 - Instalatér

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pouze pro chlapce
Ukončen devátý ročník ZŠ
Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: Odloučené pracoviště

Stručný popis oboru (učební plán):

Montáž, udržování a opravy vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení v objektech bytové, občanské a průmyslové výstavby. Spojování materiálů pomocí závitových spojů, lepením, svářením a jinými technikami, tvarování rozvodů, osazování armatur, připojování zařizovacích předmětů zdravotní techniky a jiných zařízení plynovodních a otopných systémů. Provádění zkoušek dokončených instalací a jejich uvedení do provozu. Absolvent oboru je schopen číst a používat technickou dokumentaci, připravit pracoviště a potřebný materiál. Rozlišuje instalatérské materiály podle označení ČSN a zná jejich vlastnosti. Volí a používá vhodné pracovní pomůcky, nářadí a mechanizační prostředky, dovede volit a realizovat správné pracovní a technologické postupy, organizovat vlastní práci, svoje pracoviště a řídit se předpisy o hygieně o bezpečnosti práce. Řídí se zásadami péče o životní prostředí. Dovede pracovat s osobním počítačem a využívat informačních zdrojů. Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Součástí výuky oboru je základní kurz svařování plamenem a svařování plastů.