Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – základní informace

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

najdete zde (pdf)

 

 
 
Přihláška ke stažení - učební a studijní obory  
                                  - pro nástavbové studium