Hlavní prázdniny a zahájení šk. roku 2021/22

Hlavní prázdniny – 1.7. – 31.8.2021.

Zahájení školního roku 2021/2022 – středa 1.9.2021 – lichý týden.

KVALITA I - Nová závěrečná zkouška

Projekt je součástí systémového projektu, který se uskutečňuje s finanční podporou Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu je srovnatelnost zkoušek a lepší úroveň absolventů. Projekt dnes zahrnuje 41 oborů a asi 207 škol v celé republice.

Naše škola byla zařazena do projektu v těchto oborech:
23-68-H/001 Automechanik
29-54-H/002 Cukrář - výroba
33-56-H/002 Truhlář - výroba nábytku
33-56-H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce
36-52-H/001 Instalatér
36-55-H/001 Klempíř - stavební výroba
36-64-H/001 Tesař
36-66-H/001 Montér suchých staveb
6-67-H/001 Zedník
65-51-H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství
66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboží
65-52-H/001 Kuchař
65-53-H/001 Číšník - servírka

 

 

 

SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, tel.: 382 212 895