Aktuálně:

10.4.2019 - Třídní schůzky

10.4.2019 - MZ státní část - písemná práce z ČJL

11.4.2019 - MZ státní část - písemná práce z cizích jazyků

12. + 15.4.2019 - přijímací zkoušky na maturitní obory

18. - 19.4.2019 - Velikonoční prázdniny

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Písek

(CZ.1.07/1.3.40/02.0028)

zkrácený název projektu „učme se učit“

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo prioritní osy: 7.1

Číslo oblasti podpory: 7.1.3

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

 

Hlavním cílem projektu je realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Písek. Aplikace nabytých znalostí a dovedností pedagogickými pracovníky povede ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání ve škole a sekundárně k rozvoji klíčových kompetencí u žáků.

 

S realizací projektu jsme začali 1.9.2013 a projekt bude ukončen 31.12.2014.

 

Ke stažení informace o projektu (soubor ve formátu pdf)