Přijímací řízení

Dle nařízení MŠMT – 4337/2021-4 ze dne 15. 3. 2021 je stanoven termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení do maturitních i nematuritních oborů na 19. 5. 2021.

kuchařské práce

65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby

ŠVP: Kuchařské práce

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: areál školy - tř. Národní Svobody

 

Stručný popis oboru (učební plán):

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při výrobě a podávání jídel. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává, jsou příprava a ošetřování základních druhů surovin a potravin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, vlastní výroba teplých a studených jídel a nápojů, výdej pokrmů, jednoduchá obsluha a základní úklidové práce. Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské práce.

Učební obor připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchař. Absolventi se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby.