Aktuálně:

10.4.2019 - Třídní schůzky

10.4.2019 - MZ státní část - písemná práce z ČJL

11.4.2019 - MZ státní část - písemná práce z cizích jazyků

12. + 15.4.2019 - přijímací zkoušky na maturitní obory

18. - 19.4.2019 - Velikonoční prázdniny

33-56-H/01 - Truhlář

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pro chlapce i dívky
  Ukončen devátý ročník ZŠ
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: SPV Písek - Samoty

 

Stručný popis oboru (učební plán):

V učebním oboru Truhlář se žáci seznamují s materiálovou základnou, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby nábytku. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních moderních materiálů, jako dřevotřískových a dřevovláknitých desek, konstrukční spoje, povrchovou úpravu dřeva, sesazování a lepení dýh včetně olepování bočních ploch dílců. Vedle broušení a používání ručního nářadí si žáci osvojují používání nástrojů malé mechanizace a strojní obrábění dřeva.

 

Absolvent učebního oboru:

 • Zná základy odborného kreslení a umí číst dílenské výkresy.
 • Zná a umí zpracovávat materiály a polotovary požívané v nábytkářské výrobě.
 • Umí zvolit konstrukční řešení a správné technologické postupy výroby a montáže nábytku
  skříňového, stolového, lůžkového, sedacího a bytových doplňků.
 • Vhodně uskladňuje materiály a ekologicky nakládá s veškerým odpadem.
 • Ovládá výrobu a montáž zařízení bytových interiérů a veřejných místností.
 • Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat.
 • Hotový nábytek umí udržovat a odborně opravit.
 • Umí zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky.
 • Je připraven pro sériovou a individuální výrobu s předpokladem uplatnit se v živnostenském
  podnikání.
 • Ovládá základy automatizace a výpočetní techniky.
 • Dbá zásad požární ochrany, bezpečnosti.