Úřední hodiny

pondělí, středa 9:00 - 12:00 hod.

Jednotné přijímací zkoušky

na maturitní obory se konají 8.6.2020.

Matematika - 8:30 hod. - test trvá 85 minut

Český jazyk - 10:55 hod. - test trvá 70 minut

Termín odevzdání zápisového lístku u čtyřletých oborů a nástavbového studia je nejpozději 23. 6. 2020 (§ 19 zákona č. 135/2020 Sb.)

Další podrobnosti najdete v sekci Přijímací řízení

33-56-H/01 - Truhlář

 

Délka přípravy: 3 roky
Podmínky přijetí: Vhodné pro chlapce i dívky
  Ukončen devátý ročník ZŠ
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška - výuční list
Zabezpečení odborného výcviku: SPV Písek - Samoty

 

Stručný popis oboru (učební plán):

V učebním oboru Truhlář se žáci seznamují s materiálovou základnou, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby nábytku. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních moderních materiálů, jako dřevotřískových a dřevovláknitých desek, konstrukční spoje, povrchovou úpravu dřeva, sesazování a lepení dýh včetně olepování bočních ploch dílců. Vedle broušení a používání ručního nářadí si žáci osvojují používání nástrojů malé mechanizace a strojní obrábění dřeva.

 

Absolvent učebního oboru:

 • Zná základy odborného kreslení a umí číst dílenské výkresy.
 • Zná a umí zpracovávat materiály a polotovary požívané v nábytkářské výrobě.
 • Umí zvolit konstrukční řešení a správné technologické postupy výroby a montáže nábytku
  skříňového, stolového, lůžkového, sedacího a bytových doplňků.
 • Vhodně uskladňuje materiály a ekologicky nakládá s veškerým odpadem.
 • Ovládá výrobu a montáž zařízení bytových interiérů a veřejných místností.
 • Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat.
 • Hotový nábytek umí udržovat a odborně opravit.
 • Umí zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky.
 • Je připraven pro sériovou a individuální výrobu s předpokladem uplatnit se v živnostenském
  podnikání.
 • Ovládá základy automatizace a výpočetní techniky.
 • Dbá zásad požární ochrany, bezpečnosti.