Úřední hodiny

pondělí, středa 9:00 - 12:00 hod.

Jednotné přijímací zkoušky

na maturitní obory se konají 8.6.2020.

Matematika - 8:30 hod. - test trvá 85 minut

Český jazyk - 10:55 hod. - test trvá 70 minut

Termín odevzdání zápisového lístku u čtyřletých oborů a nástavbového studia je nejpozději 23. 6. 2020 (§ 19 zákona č. 135/2020 Sb.)

Další podrobnosti najdete v sekci Přijímací řízení

Středisko odborného výcviku OP800:

Středisko OP 800 připravuje pro budoucí povolání obory kuchař, cukrář, kuchař - číšník, číšník - servírka a prodavač. Žáci mají k přípravě pro své budoucí povolání k dispozici moderně vybavenou teplou i studenou kuchyni společně s velmi příjemně zařízenou restaurací. Odbývá se zde pravidelné školní stravování i řada akcí  - svatby, večírky, rodinné oslavy, rauty, atd. Naše prodejna v budově školy slouží k občerstvení žáků i jako středisko odborného výcviku pro obor prodavač. Využívá mimo jiné řadu výrobků ze studené kuchyně.

Obor cukrář využívá vybavenou cukrářskou dílnu na středisku v ulici Na Spravedlnosti. Výrobky jsou dodávány do školní prodejny.

Mnoho žáků také vykonává odborný výcvik u celé řady našich smluvních partnerů v soukromých provozovnách v Písku i v okolí.