Vítáme Vás na webových stránkách SOŠ a SOU Písek. Vaše návštěva na adrese www.sou-pi.cz je dobrá příležitost, jak získat informace o naší škole, která nabízí dosažení maturitního vysvědčení nebo výučního listu v různých oborech vzdělávání každému, kdo absolvoval povinnou školní docházku.

Čtyřleté studijní obory za končené maturitou

Provoz a ekonomika dopravy je zaměřen pro práci v oblasti logistiky, dopravy a přepravy, zasílatelských služeb, ekonomiky a podnikání.

Autotronik je zaměřen na opravu, diagnostiku a údržbu motorových vozidel.

Tříleté učební obory s výučním listem

Službové zaměření nabízí vyučení v oborech kuchař, číšník, kuchař číšník pro pohostinství, prodavač nebo cukrář

Stavební zaměření v oborech zedník, montér suchých staveb, tesař, pokrývač, instalatér a klempíř

Technické obory jsou obor Tuhlář se zaměrením na výrobu nábytku nebo dřevěné konstrukce, nově i na obsluhu CNC strojů a obor Automechanik.

 

Pro uvedené obory poskytujeme dále možnost nástavbového studia dvouletého v denní formě, nebo tříletého ve formě dálkové.

Odborný výcvik zajišťujeme na vlastních pracovištích SOŠ a SOU nebo na smluvních pracovištích u firem a podnikatelů na Písecku i Strakonicku

Samozřejmostí je zajištění každodenního stravování a možnost ubytování na domově mládeže

 

Virtuální prohlídka školy

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - hlavní budova a vedení školy

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - tř. Národní svobody 28/19

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - ul. Na Spravedlnosti 741/22 - teoretická výuka, OV obor Cukrář

SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 - středisko odborného výcviku, Samoty 2124 - stavební obory, automobilní obory, obor Truhlář