Vytisknout
Zobrazení: 28595

Maturitní a Závěrečné zkoušky  - školní rok 2019 - 2020

Termíny Maturitní zkoušky - podzim 2020

Termíny společné části Maturitní zkoušky - školní rok 2019/2020

Organizace závěrečných zkoušek - školní rok 2019/20 - nový rozpis

Organizace maturitních zkoušek - školní rok 2019/20 - nový rozpis

Hodnocení zkoušek profilové části MZ – šk.r. 2019/2020

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro šk.rok 2019/2020

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2019/2020

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL na školní rok 2019/2020

Specifická školní témata k maturitní zkoušce z Anglického jazyka pro školní rok 2019/2020

Specifická školní témata k maturitní zkoušce z Německého jazyka pro školní rok 2019/2020

 

Závěrečné zkoušky-září 2020:

písemná zkouška – 4.9.2020

praktická zkouška – 7.-11.9.2020

ústní zkouška – 18.9.2020

 

Žák, který neuspěl u jedné nebo více částí ZZ má právo vykonat opravnou zkoušku. Povinností žáka je oznámit úmysl vykonat opravnou zkoušku v termínu, který je pro vykonání opravných zkoušek určen ředitelem školy.