Maturitní a Závěrečné zkoušky  - školní rok 2020 - 2021

 

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro šk.rok 2020/2021

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro šk. rok 2020/2021

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL na školní rok 2020/2021

Specifická školní témata k maturitní zkoušce z Anglického jazyka pro školní rok 2019/2020

Specifická školní témata k maturitní zkoušce z Německého jazyka pro školní rok 2019/2020

 

Žák, který neuspěl u jedné nebo více částí ZZ má právo vykonat opravnou zkoušku. Povinností žáka je oznámit úmysl vykonat opravnou zkoušku v termínu, který je pro vykonání opravných zkoušek určen ředitelem školy.