Maturitní a Závěrečné zkoušky  - školní rok 2020 - 2021

Přihlašování na maturitní zkoušky – PODZIM 2021

se uskuteční dne 21.7.2021 (středa) – od 8:00 hod. do 12:30 hod. Žáci, kteří se budou přihlašovat, se v uvedený termín dostaví osobně do školy.

 

Dle opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-6 vyhlašuje ředitelka školy mimořádný termín praktické maturitní zkoušky na 24.6.2021.

Termíny maturitních zkoušek - podzim 2021

Hodnocení zkoušek profilové části MZ – cizí jazyky – ústní zkouška

Hodnocení zkoušek profilové části MZ – český jazyk a literatura a odborné předměty - šk.r. 2020/2021

Kritéria hodnocení písemné a ústní maturitní zkoušky z cizího jazyka
ve školním roce 2020/2021 – týká se žáků, kteří ukončili studium před r. 2020

Organizace závěrečných zkoušek pro školní rok 2020/2021

Organizace maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021 - společná část

Organizace maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021

Organizace závěrečných zkoušek září 2021

Nabídka profilových zkoušek pro šk.rok 2020/2021

Nabídka nepovinných zkoušek pro šk. rok 2020/2021

Maturitní seznam literárních děl + kritéria na školní rok 2020/2021

Anglický jazyk maturitní témata pro školní rok 2020/2021

Německý jazyk maturitní témata pro školní rok 2020/2021

Ustanovení k písemným pracem pro školní rok 2020/2021

 

Témata k ústní maturitní zkoušce - profilová část - odborné předměty

třída AD4 - Autotronik

třída AD4 - Doprava a přeprava

třída POD2 - Podnikání

třída SD2 - Stavební provoz

třída SD2 - Dřevařská výroba