ROK 2020

Volby do školské rady – podzim 2020

Základní informace zde. Termín pro podání kandidátů do školské rady za žáky (v případě nezletilých žáků je volen zákonný zástupce žáka) a za pedagogické pracovníky je do 21. 10. 2020 do 15.00 hodin v kanceláři školy. Vzhledem k počtu navržených kandidátů se vlastní volby nekonají - viz listina kandidátů. Zápis o výsledcích a průběhu zde.

 

ROK 2019

Zápis z jednání školské rady a prezenční listina ze dne 11.10.2019

Zápis z jednání školské rady ze dne 29.8.2019

Navrhovanmé změny školního řádu

ROK 2018

Zápis z jednání školské rady ze dne 10.10.2018

Zápis z jednání školské rady ze dne 28.8.2018

Navrhované doplnění Školního řádu

Zápis z jednání ŠR ze dne 12.2.2018

Prezenční listina z jednání ŠR ze dne 12.2.2018

Jednací řád ŠR ze dne 12.2.2018

Rok 2017

Informace k volbám Školské rady SOŠ a SOU PísekV období říjen a listopad budou probíhat volby nové školské rady. Podrobné informace k průběhu a organizaci voleb zde. K podání návrhů na nové členy školské rady slouží tento formulář (pro zástupce žáků a pro zástupce pedagogických pracovníků školy).

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 16.10.2017

Zápis z jednání ŠR ze dne 29.8.2017

Kandidátní listina pro volby do ŠR

Rok 2016

Volební listina k doplňujícím volbám – podzim 2016

Návrh kandidáta za člena Školské rady

Organizace doplňujících voleb

zápis z jednání školské rady ze dne 13.10. 2016

 prezenční listina z jednání školské rady ze dne 13.10.2016

zápis z jednání školské rady ze dne 30.8. 2016

Rok 2015

zápis z jednání školské rady ze dne 14.10.2015

prezenční listina z jednání ŠR ze dne 14.10.2015

zápis z jednání školské rady ze dne 22.1. 2015

prezenční listina z jednání ŠR ze dne 22.1.2015

jednací řád ŠR 2015

otevřený dopis Ing. Kalinovského ŠR

 

Oznámení

Rada Jihočeského kraje vzala na vědomí výsledky voleb do Školské rady při SOŠ a SOU Písek, Komenského 86.

Stanovaný počet členů ŠR je šest, její složení ke dni 01.01.2015:

- za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Marcela Zájedová

Mgr. Marie Masojídková

- za zákonné zástupce nezletilých žáků a a za zletilé žáky a studenty

Jakub Převrátil

Ivo Tichý

- za zřizovatele školy

Ing. Vojtěch Bubník

Ing. Jiří Uhlík

Jmenovaná ŠR se sešla na svém prvním zasedání dne 22.01.2015

 

Volby do školské rady 1.12. 2014

zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady 1.12.2014

výsledky voleb a návrh na jmenování zástupců za zřizovatele

 

Rok 2014

zápis z jednání ŠR ze dne 8.7.2014

zápis z jednání ŠR ze dne 1.9.2014

zápis z jednání ŠR ze dne 6.10.2014

navrhované změny ve školním řádě s účinností od 1.8.2014

 

Rok 2013

zápis z jednání ŠR ze dne 26.6.2013

 

zápis z jednání ŠR ze dne 14.9.2013

 

Rok 2012

zápis z jednání ŠR ze dne 1.2.2012

zápis z jednání ŠR ze dne 8.10.2012

jednací řád ŠR 2012

Nové funkční období školské rady

Kontakty na členy školské rady