Maturitní a Závěrečné zkoušky  - školní rok 2017 - 2018

Maturitní zkoušky – PODZIM 2018

rozpis najdete zde (pdf)

Závěrečné zkoušky - září 2018

písemná zkouška 7.9.2018

praktická zkouška 10-14.9.2018

ústní zkouška 21.9.2018

Žák, který neuspěl u jedné nebo více částí ZZ má právo vykonat opravnou zkoušku. Povinností žáka je oznámit úmysl vykonat opravnou zkoušku v termínu, který je pro vykonání opravných zkoušek určen ředitelem školy. První termín opravných zkoušek (září) je shodný s prvním termínem ZZ žáků, kteří neměli v červnu uzavřenu klasifikaci za třetí ročník. Tito žáci jsou zařazeni k vykonání ZZ automaticky.

 

Hodnocení zkoušek profilové části MZ – šk.r. 2017/2018

Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro šk.rok 2017/2018

Školní seznam literárních děl k MZ z ČJL na školní rok 2017/2018

Specifická školní témata k maturitní zkoušce z Anglického jazyka pro školní rok 2017/2018

Specifická školní témata k maturitní zkoušce z Německého jazyka pro školní rok 2017/2018