Závěrečné zkoušky

4. - 15. 6 2018 probíhají praktické ZZ

15. - 25.6. 2018 probíhají ústní ZZ